A tavalyi évhez hasonlóan idén is lehetőség nyílik arra, hogy a Társasági Adókedvezmény (TAO) segítségével támogassák a Mezőkövesdi KC utánpótlás nevelési programjának megvalósítását. Az alábbiakban a TAO kapcsán felmerült legfontosabb kérdésekre adunk választ.

Az útmutató tájékoztató jellegű, aktuális információkért és további részletekért kérjük keresse klubunkat
Mikulás Gábor elnök, tel.: 70/330-4787 , email: miq71@freemail.hu

MILYEN CÉLLAL LEHET TÁMOGATNI?

Támogatási jogcímek:

    Utánpótlás-nevelés költségei (támogatási intenzitásmutató (TIM): 90%)
    Személyi jellegű ráfordítás (TIM: 50%)
    Versenyeztetéssel összefüggő költségek (TIM: 90%)
    Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (TIM: 70%)

KI ÉS HOGYAN TÁMOGATHAT?

    Támogatók: a társasági adó törvény szerinti Adózók lehetnek. Támogatók, akik tárgyévi eredményük alapján társasági adó fizetésére kötelezettek.
    Támogatás formái: az adóévben

– visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás,
– véglegesen átadott pénzeszköz,
– térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke,
– térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke.

A támogatás költségként elszámolható, így csökkenti a társasági adó alapot, ezáltal társasági adó csökkentő tényező.

 AZ TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNY MÉRTÉKE ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI

    Az adókedvezmény mértéke a számított társasági adó kötelezettség 70%-a (az egyéb társasági adó kedvezmények figyelembevétele után)
    Az adókedvezmény igénybevételének feltétele:

– A Támogatónak a támogatási igazolás kiállításkor köztartozásmentes adózónak kell lenni.
– A sportági szakszövetség által kiállított támogatási igazolás kézhezvétele a támogatás folyósítása előtt.
– A támogatás összegének a támogatási igazoláson feltüntette a Támogatott által megnyitott elkülönített bankszámlákra történő utalása.
– A támogatás összegének 1%-nak a nemzeti sportintézetnek történő átutalása.
– A támogatás nyújtásának bejelentése a folyósítást követő 8 napon belül a NAV honlapján közzétett ajánlott formában.
– Az adókedvezményt a juttatás évében, a következő 3 adóévben lehet igénybe venni, függetlenül attól, hogy a támogató növeli-e az adózás előtti eredményét a társasági adóalap megállapításakor a támogatás összegével.
– A támogatás fejében a Támogató nem kaphat semmilyen ellenszolgáltatást a Támogatottól.
– A támogatás nem helyettesítheti a korábbi, még érvényes vagy jövőbeni szponzorációs szerződést

A SPORTTÁMOGATÁS FOLYAMATA

1. lépés Elfogadott sportfejlesztési program – A Sportszervezet kérelme alapján az Országos Szakszövetség adja ki
2. lépés Támogatási szerződés – A Sportszervezet és a Támogató kötik egymással
3. lépés Támogatási igazolás kérelem – A Sportszervezet feladata
4. lépés Támogatási igazolás – Az Országos Szakszövetség állítja ki a Sportszervezet és a Támogató részére
5. lépés Támogatás folyósítása és az NSI 1 % megfizetése– A Támogató feladata
6. lépés NAV adatszolgáltatás – A Támogató feladata

VAN-E A TÁMOGATÓNAK KOCKÁZATA?

A Támogató, ha

    köztartozásmentes adózónak minősül, és
    érvényes támogatási igazolás birtokában, annak
    kiállítását követően folyósítja, nyújtja a támogatást és
    a támogatási igazoláson feltüntetett elkülönített bankszámlákra utal, és
    a támogatás összegének 1%-át átutalja az NSI-nek, és
    8 napon belül eleget tesz a NAV felé bejelentési kötelezettségének a NAV által közzétett ajánlott formában
    jogosult az adókedvezmény igénybevételére és mentesül minden további a támogatás felhasználásból fakadó jogkövetkezmény alól.

MIÉRT ÉRI MEG RÉSZT VENNI TÁMOGATÓI OLDALRÓL A SPORTKEDVEZMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN?

     Az adott támogatások tökéletesen beilleszthetőek a Támogató társadalmi felelősség vállalási politikájába.
    A támogatás nyújtása konkrét pénzügyi megtakarítással jár a támogatás folyósításának adóévében,

– 10%-os társasági adó kulcs esetén 0,7% a tényleges pénzügyi megtakarítás.
– 19%-os társasági adó kulcs esetén 2,3% a tényleges pénzügyi megtakarítás.

    A tárgyévben elszámolt társasági adó kedvezmény okán a következő két adóévben alacsonyabb a társasági adó előlegfizetési kötelezettség.

Támogatói határozat és eddigi támogatóink

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kategória: TAO program

29 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?