A korábbi évekhez hasonlóan idén is lehetőség nyílik arra, hogy a Társasági Adókedvezmény (TAO) segítségével támogassák a Mezőkövesdi KC utánpótlás nevelési programjának megvalósítását. Az alábbiakban a TAO kapcsán felmerült legfontosabb kérdésekre adunk választ.

Az útmutató tájékoztató jellegű, aktuális információkért és további részletekért kérjük keresse klubunkat
Nagy Roland technikai vezető, tel.: 70/ 394 3550 , email:  nagy.roland@mezokovesdikc.hu

MILYEN CÉLLAL LEHET TÁMOGATNI?

Támogatási jogcímek:

Utánpótlás-nevelés költségei (támogatási intenzitásmutató (TIM): 90%)
Személyi jellegű ráfordítás (TIM: 50%)

Alapképzéssel összefüggő feladatok ( TIM: 60 %)
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (TIM: 70%)

KI ÉS HOGYAN TÁMOGATHAT?

    Támogatók: a társasági adó törvény szerinti Adózók lehetnek. Támogatók, akik tárgyévi eredményük alapján társasági adó fizetésére kötelezettek.
Támogatás formái: az adóévben

– visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás,
– véglegesen átadott pénzeszköz,
– térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke,
– térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke.

A támogatás költségként elszámolható, így csökkenti a társasági adóalapot, ezáltal társasági adó csökkentő tényező.

A TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNY MÉRTÉKE ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI

Az adókedvezmény mértéke a számított társasági adó kötelezettség 70%-a (az egyéb társasági adó kedvezmények figyelembevétele után)
Az adókedvezmény igénybevételének feltétele:

– A Támogatónak a támogatási igazolás kiállításkor köztartozásmentes adózónak kell lenni.
– A sportági szakszövetség által kiállított támogatási igazolás kézhezvétele a támogatás folyósítása előtt.
– A támogatás összegének a támogatási igazoláson feltüntette a Támogatott által megnyitott elkülönített bankszámlákra történő utalása.
– A támogatás összegének 1%-nak a Nemzeti Sportintézetnek történő átutalása.

–         Kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegének átutalása  az érintett országos sportági szakszövetség részére
– A támogatás nyújtásának bejelentése a folyósítást követő 8 napon belül a NAV honlapján közzétett ajánlott formában. (SPORTBEJ nyomtatvány)
– Az adókedvezményt a juttatás évében, a következő 3 adóévben lehet igénybe venni, függetlenül attól, hogy a támogató növeli-e az adózás előtti eredményét a társasági adóalap megállapításakor a támogatás összegével.
– A támogatás fejében a Támogató nem kaphat semmilyen ellenszolgáltatást a Támogatótól.
– A támogatás nem helyettesítheti a korábbi, még érvényes vagy jövőbeni szponzorációs szerződést

A SPORTTÁMOGATÁS FOLYAMATA

 • 1.lépés Elfogadott sportfejlesztési program – A Sportszervezet kérelme alapján az Országos Szakszövetség adja ki
 • 2.lépés Együttműködési megállapodás  – A Sportszervezet és a Támogató kötik egymással
 • 3.lépés Támogatási igazolás kérelem – A Sportszervezet feladata
 • 4.lépés Támogatási igazolás – Az Országos Szakszövetség állítja ki a Sportszervezet és a Támogató részére
 • 5.lépés Támogatási szerződés – Az Országos Szakszövetség é s Támogató kötik
 • 6.lépés Támogatás folyósítása, NSI 1 % megfizetése, – A Támogató feladata
 • 7.lépés NAV adatszolgáltatás – A Támogató feladata

Pályázati anyag a lenti link megnyitásával érhető el!

A jóváhagyó határozat a lenti link megnyitásával tekinthető meg!

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •