A tavalyi évhez hasonlóan idén is lehetőség nyílik arra, hogy a Társasági Adókedvezmény (TAO) segítségével támogassák a Mezőkövesdi KC utánpótlás nevelési programjának megvalósítását. Az alábbiakban a TAO kapcsán felmerült legfontosabb kérdésekre adunk választ.

Az útmutató tájékoztató jellegű, aktuális információkért és további részletekért kérjük keresse klubunkat
Pető Péter technikai vezető, tel.: 20/771-1430 , email: \n mezokovesdikc93@gmail.com

MILYEN CÉLLAL LEHET TÁMOGATNI?

Támogatási jogcímek:

Utánpótlás-nevelés költségei (támogatási intenzitásmutató (TIM): 90%)
Személyi jellegű ráfordítás (TIM: 50%)

Alapképzéssel összefüggő feladatok ( TIM: 60 %)
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (TIM: 70%)

KI ÉS HOGYAN TÁMOGATHAT?

Támogatók: a társasági adó törvény szerinti Adózók lehetnek. Támogatók, akik tárgyévi eredményük alapján társasági adó fizetésére kötelezettek.
Támogatás formái: az adóévben

– visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás,
– véglegesen átadott pénzeszköz,
– térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke,
– térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke.

A támogatás költségként elszámolható, így csökkenti a társasági adóalapot, ezáltal társasági adó csökkentő tényező.

AZ TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNY MÉRTÉKE ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI

Az adókedvezmény mértéke a számított társasági adó kötelezettség 70%-a (az egyéb társasági adó kedvezmények figyelembevétele után)
Az adókedvezmény igénybevételének feltétele:

– A Támogatónak a támogatási igazolás kiállításkor köztartozásmentes adózónak kell lenni.
– A sportági szakszövetség által kiállított támogatási igazolás kézhezvétele a támogatás folyósítása előtt.
– A támogatás összegének a támogatási igazoláson feltüntette a Támogatott által megnyitott elkülönített bankszámlákra történő utalása.
– A támogatás összegének 1%-nak a Nemzeti Sportintézetnek történő átutalása.

         Kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegének átutalása  az érintett országos sportági szakszövetség részére
– A támogatás nyújtásának bejelentése a folyósítást követő 8 napon belül a NAV honlapján közzétett ajánlott formában. (SPORTBEJ nyomtatvány)
– Az adókedvezményt a juttatás évében, a következő 3 adóévben lehet igénybe venni, függetlenül attól, hogy a támogató növeli-e az adózás előtti eredményét a társasági adóalap megállapításakor a támogatás összegével.
– A támogatás fejében a Támogató nem kaphat semmilyen ellenszolgáltatást a Támogatótól.
– A támogatás nem helyettesítheti a korábbi, még érvényes vagy jövőbeni szponzorációs szerződést

A SPORTTÁMOGATÁS FOLYAMATA

1. lépés Elfogadott sportfejlesztési program – A Sportszervezet kérelme alapján az Országos Szakszövetség adja ki
2. lépés Együttműködési megállapodás  – A Sportszervezet és a Támogató kötik egymással
3. lépés Támogatási igazolás kérelem – A Sportszervezet feladata
4. lépés Támogatási igazolás – Az Országos Szakszövetség állítja ki a Sportszervezet és a Támogató részére

         5. lépés Támogatási szerződés – Az Országos Szakszövetség é s Támogató kötik
6. lépés Támogatás folyósítása, NSI 1 % megfizetése, – A Támogató feladata
7. lépés NAV adatszolgáltatás – A Támogató feladata

 

A támogató határozat itt elérhető

A pályázat itt elérhető

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •