KÖZLEMÉNY

A Mezőkövesdi Kézilabda Club 2021. október hónaptól kezdődően az alább felsorolt korosztályokban
3.000,-Ft/hó/fő működési hozzájárulási díjat vezet be az utánpótláskorú játékosainál.
Érintett korosztályok fiúk és lányok esetében:
U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15
A díjat minden tárgyhó 15. napjáig kell átutalni a Kézilabda Club Budapest Banknál vezetett
10101250-59765200-03005000 sz. számlájára.

A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a játékos
nevét és születési dátumát.
Mezőkövesd, 2021.10.01.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •